Kraft Varmeværket på Drøvten 40

Flisanlægget på Drøvten 48

IMG_8394

Gjøl Privat Kraftvarmeværk Amba i daglig tale GPKV blev til som et resultat af en gruppe Gjølboers initiativ til at få skabt et centralt varmeværk på Gjøl.

Projektet blev realiseret i begyndelsen af 90érne og værket stod færdigbygget i 1994.

Værket er oprindelig udlagt som et naturgasfyret decentralt kraftvarmeværk der produceres varme til byens beboer samt strøm leveret til det danske el-net. En model som var meget almindelig i starten af 90érne. I løbet af 90ér blev der opført totalt omkring 400 decentrale kraftvarmeværker fordelt over landet. Alle disse kraftvarmeværker var forpligtet til at aftage naturgas som forudsætning for drift tilladelsen.

Som følge af naturgassen op igennem 90érne blev stadig dyrere og varmepriserne for forbrugerne på Gjøl stadig højere.

Blev det som et resultat af et forslag på GPKV’s general forsamling besluttet at bestyrelsen skulle igangsætte et arbejde med henblik på undersøge mulighederne for at få ændret værkets drift status og dermed ret til at benytte anden brændsel.

Resultatet af en grundig undersøgelse omkring tilgængelige brændsler og mulighed for at skifte fra naturgassen blev at værket var nødsaget til at indgå i et af de udviklingsprojekter som staten ønskede gennemført på daværende tidspunkt.

Beslutningen blev at GPKV skulle investerer i et såkaldt flisforgasnings-projekt hvor skovflis via en pyrolyse proces opvarmes til ekstrem høj temperatur, hvorved flise i store træk omdannes til en gasart, som efter lidt ombygning af naturgas motorerne kunne afbrændes.

Projektet var højt prioriteret som et miljørigtigt alternativ til naturgas hvorfor GPKV kunne opnå tilskud fra henholdsvis EU samt den danske energistyrelse. Således var værkets egen investering minimal og gik hovedsageligt til indkøb af fliskedlen, bygning og filshåndterings-anlæg.

Det viste sig at Flisforgasningssystemet ikke var en færdig udviklet teknik og kom da heller aldrig i produktion hos GPKV.

Resultat af det fejlslagende udviklingsprojekt, fik dog positivt udgang for GPKV for det viste sig at fliskedlen var en særdels god investering som har været direkte indflydelse på at GPKV i en lang årrække fik en billigere varme pris til gavn for forbrugerne.

Situationen ændrede sig dog i nogen grad da staten ophørte med at udbetale det såkaldte “rådighedsbeløb” en betaling der skulle sikre at de decentrale kraftvarmeværker ville stå til rådighed for at producere strøm når El-net.dk har behov for strøm, eksempelvis i vindstille perioder.