Afkøling

Som fremlagt på generalforsamlingen i oktober 2010 er det besluttet at indføre en såkaldt motivationstarif for afkøling af fjernvarmevandet. Jf. de tekniske leveringsbestemmelser pkt. 11.2:

Fjernvarmevandet skal afkøles således, at returtemperaturen gennemsnitligt ikke overstiger 37 °C.

Såfremt denne returtemperatur ikke opnås, er VÆRKET berettiget til at opkræve betaling for sine ekstraomkostninger, jf. det til enhver tid gældende takstblad.

Dette er ikke nogen ny formulering, men stammer tilbage fra de oprindelige leveringsbestemmeler fra 1993.

Få mere ud af fjernvarmen brochure
Hent brochure om afkøling

Brugermanual Varmemåler

Lægkontrol af fjernvarme installation