Takstblad

Gældende for perioden 01.07.2023 til 30.06.2024

Varmepris
Variabel afgift, pr. kWh

Kr. inkl. moms
0,75

Kr. ekskl. moms
0,60

Tillæg ved returvandstemperatur pr. ˚C over 37 ˚C (gennemsnits-returvandstemperatur over et forbrugs år jf. tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering pkt. 11.2) 

2% pr. °C

Fast årlig afgift, alm. forbrugere:

0 – 80 m2:

Kr. inkl. moms

5.000

Kr. ekskl. moms

4.000

81 – 180 m2:

Kr. inkl. moms

6.875

Kr. ekskl. moms

5.500

> 180 m2:

Kr. inkl. moms

8.125

Kr. ekskl. moms

6.500

Betalingsbetingelser

Den variable og faste afgift opkræves i 6 lige store dele (a`conto) i månederne august, oktober, december, februar, april og juni. Betalingsfristen er den 8. i måneden. 

Efter udgangen af regnskabsåret opgøres forbruget på basis af forbrugt varme (kWh) i henhold til selskabets varmemåler hos forbrugeren. Årsopgørelsen udsendes i juli måned og forfalder til betaling 8. august.

Mindste afregning er fast afgift jf. forbrugerkontrakten.

Gebyrer inkl. moms

*markerer momsfrie gebyrer

Hent takstbladet som pdf: